آدرس:گلوگاه بلوار امام رضا روبرو کمیته امداد

تماس با ما
  • تلفن: 34663700

  • کد پستی: 4615176687

  • فکس: 34660209

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512