آدرس:بهشهر خیابان امام راهبند خیابان شهید نواب صفوی

تماس با ما
  • تلفن: 34544200

  • کد پستی: 4851885568

  • فکس: 34544200

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512