آدرس:ساری بلوار امیر مازندرانی سه راه شهیدان مستشرق

تماس با ما
  • تلفن: 33407082

  • کد پستی: 4816749997

  • فکس: 33408082

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512