آدرس:زیرآب خیابان شهرداری کوچه حسین پازوکی

تماس با ما
  • تلفن: 42445949

  • کد پستی: 4781856641

  • فکس: 42454162

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512