آدرس:خیابان فردوسی شمالی جنب اداره تامین اجتماعی

تماس با ما
  • تلفن: 52352631

  • کد پستی: 5547846517

  • فکس: 52352630

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512