آدرس:جنب سپاه پاسداران خیابان شهیدنوربخش کوچه دوم

تماس با ما
  • تلفن: 55222060

  • کد پستی: 4691733414

  • فکس: 552230730

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512