چاپ
ارسال به دوست

حمل طيور زنده منوط به اخذ گواهي حمل بهداشتي دامپزشكي

با حضور كارشناسان بخش دولتي و بخش خصوصي در كشتارگاه هاي صنعتي طيور استان گواهي حمل بهداشتي خودروهاي حمل طيور زنده كنترل مي شود.

به گزارش اداره دامپزشكي شهرستان جويبار، رييس اداره دامپزشكي اين شهرستان در اين باره گفت: كارشناسان بخش دولتي و مسئولين فني بهداشتي مستقر در كشتارگاه هاي صنعتي طيور با مشاهده خودروهايي كه فاقد گواهي حمل بهداشتي باشند برخورد قانوني بعمل مي آورند.

دكتر آقاجاني اظهار داشت، نحوه برخورد با چنين محموله ها اينگونه خواهد بود كه از طيور موجود نمونه برداري و پس از كشتار بصورت موقت محموله ضبط خواهد شد و پس از بررسي و نتايج آزمايشگاهي تعيين تكليف خواهد شد.

وي به مرغداران هشدار داد، قبل از تخليه سالن با مراجعه به اداره دامپزشكي و تسليم مدارك از جمله گواهي سلامت گله كه از طرف مسئول بهداشتي فارم صادر مي شود نسبت به اخذ گواهي حمل بهداشتي اقدام نمايند تا دچار مشكل نشوند.

آقاجاني خاطرنشان كرد، در طول ديماه سال جاري 8 خودروي حمل طيور زنده كه به كشتارگاه صنعتي طيور اين شهرستان مراجعه كردند فاقد گواهي بودند كه برخورد قانوني لازم معمول گشت و براي 2 واحد متخلف بهداشتي كه مبادرت به عرضه گوشت غير مجاز در خارج از شبكه توزيع اقدام كرده بودند ز سوي مراجع قضايي شهرستان احكام محكوميت جداگانه صادر شد

  • کد خبر: ٥٣٣٣/
  • ٠٩:٢٦ - 1397/11/06/
  • تعداد بازدید: 36
کلید واژه ها

خروج